Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства", със седалище гр. Ловеч,площад „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр.Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; и адрес на управление гр.София, ул.“Чудомир“ № 14 Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 06 и 07 октомври 2023 година в Хотел Емералд Резорт Бийч & Спа, село Равда, ул.“Македония“ 61

Мероприятието ще започне на 06.10.2023г. от 13:00 часа в конферентната зала на Хотел Емералд Резорт Бийч & Спа, село Равда, ул.“Македония“ 61

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Прием на нови членове
  2. Попълване състава на УС на БАДФУ
  3. Разглеждане на предложения за промяна Устава на БАДФУ
  4. Дискусия относно дейността на БАДФУ
  5. Други
  6. Почивка

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук