Днес, 17.04.2019 г., в гр. Казанлък, в залата на Венди 101, ще се проведе редовно заседание на УС на БАДФУ при следния:

Дневен ред:

  1. Разглеждане на кандидатури за членство;
  2. Определяне на място и дата за отчетно-изборно, общо събрание;
  3. Възлагане на организационни задачи около събранието;
  4. Разни.

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук