БАДФУ Общо Събрание гр. Хисаря 12.04.2013

   До членовете на Сдружение БАДФУ ПОКАНА

БАДФУ Общо Събрание гр. Плевен 14.12.2012

До членовете на Сдружение БАДФУ ПОКАНА   Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на

БАДФУ Общо Събрание гр. Хисаря 28.09.2012

До членовете на СдружениеБАДФУ ПОКАНА

БАДФУ Общо Събрание гр. Ловеч 11.05.2012

До членовете на Сдружение БАДФУ ПОКАНА

БАДФУ събрание гр. Смолян

До членовете на Сдружение БАДФУ ПОКАНА   Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства" , Ви кани на събрание на Асоциацията на 17.02.2012 г. от 14:00 ч. в гр. Смолян х-л „Кипарис Алфа“.

БАДФУ Общо Събрание гр. Стара Загора

До членовете на Сдружение БАДФУ ПОКАНА  

БАДФУ Общо Събрание гр. Трявна

До членовете на Сдружение БАДФУ ПОКАНА   Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на

До членовете на Сдружение БАДФУ

До членовете на Сдружение  БАДФУ    ПОКАНА

ПОКАНА

До редовните членове на Сдружение БАДФУ ПОКАНА   Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел с наименование „Бълкарска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства" , със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС;

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук

Партньори

Реклама на Taiwan TradeShows