До членовете на Сдружение
БАДФУ
ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства", със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 16.10.2015 г. (петък) от 13.00 часа в хотел „Балкан", с. Чифлик, общ. Троян.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1. Прием на нови членове.
2. Модерирана сесия на тема активната роля на членовете в утвърждаване на ролята на БАДФУ като фактор в ролята защитник на фиска
3. Обсъждане на текущата работа на БАДФУ и активността на членовете
4. Обсъждане на резултатите на работните групи
5. Практически аспекти от работата на сервизите

Моля потвърдете присъствието си , чрез изпратената Ви форма, най-късно до 02.10.2015. (настаняването е по реда на подадените заявки и след тази дата не можем д се ангажираме с резервация!!!)


Допълнителна информация, като и отговори на интересуващите Ви въпроси във връзка с провеждането на общото събрание можете да получите на телефон:
0884016765 Вера Кабурова – секретар на БАДФУ


16.09.2015г.                                          Председател на УС:
/Васил Василев/

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук