До членовете на Сдружение
БАДФУ
ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства", със седалище гр. Ловеч и адрес на управление пл. „Тодор Кирков" - „Младежки дом", вписано в регистъра на юридически лица с нестопанска цел на Окръжен съд гр. Ловеч, с решение, постановено по ф.д. № 727/1999г. по описа на ЛОС; Булстат № 110501726, с настоящата покана, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 10, ал. 3 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 23.01.2015 г. (петък) от 13.00 часа в хотел „Аугуста", гр. Хисаря
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
1. Прием на нови членове.
2. Отчет дейността на УС
3. Доклад на КС
4. Предложение за бюджет 2015 г.
5. Отчет за работата по проект - предложения за промени в законовата рамка свързана с дейността на сервизите на ФУ
6. Отчет по програма - международно сътрудничество
7. Търговски представяния
Моля потвърдете присъствието си , чрез изпратената Ви форма, най-късно до 16.01.2015. (настаняването е по реда на подадените заявки)
Допълнителна информация, като и отговори на интересуващите Ви въпроси във връзка с провеждането на общото събрание можете да получите на телефон:
0884016765 Вера Кабурова – секретар на БАДФУ
23.12.2014г.                                          Председател на УС:
/Васил Василев/

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук