Новини

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ БАДФУ 2016

В отдел документи е публикуван Годишния Финансов Отчет на БАДФУ за 2016г.

ОС на БАДФУ 10.02.2017г. гр.Ст.Загора

   До членовете на Сдружение БАДФУ     ПОКАНА   

Промени и допълнения в НАРЕДБА Н-18

брой: 84, от дата 30.10.2015 г на Държавен вестник

В СИЛА СА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ПРИ ДОСТАВКИТЕ И ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕЧНИ ГОРИВА

Вече са в сила промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, обнародвана в ДВ, бр. 49 от 30.06.2015 година, направени за привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118, ал. 8 от в сила от 1 януари 2015 година.

Промени и допълнения в НАРЕДБА Н-18

Промени публикувани в Държавен вестник   бр.44 16.06.2015 г.   Наредба за изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  

Програмен продукти FISCAL

От НАП предоставиха програмен продукт "FISCAL" версия 3.0 за генериране на файловете, които се изпращат всеки месец към тях. Може да изтеглите програмата директно от тук или да посетите страницата на НАП, раздел Програмни Продукти. Във файла - архив, освен инсталацията на програмата има инструкция за инсталиране и работа с програмния продукт.

Ново управление

 

Наредба Н-18 с последни изменения

Изтегли цялата Наредба с изменения от 17.07.2012 г

Списък с новите модели Фискални Устройства одобрени по Наредба № Н-18/2006

Актуализиран списък на одобрените модели Електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и Фискални принтери (ФПр) - 08.10.2012 г. Изтегли в PDF

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук

Партньори

Реклама на Taiwan TradeShows