Адрес за кореспонденция

  • гр. Пловдив
  • ул. "Радецки" 8
  • тел: +359 32 643254
  • office@badfu.com

 

Председател

 

Заместник-председател

 

Секретар на БАДФУ

 

Данни за ЮЛНЦ

  • Сдружение "БАДФУ"
  • гр. Ловеч, пл. "Т.Кирков", Младежки дом
  •  ЕИК 110501726

 

Банкова сметка

  • банка: "ОББ" АД гр. Пловдив
  • BIC код: UBBSBGSF
  • IBAN: BG10UBBS80021044332730

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук

Партньори

Реклама на Taiwan TradeShows