Членове

  • Списък с всички фирми които членуват в Бългаската Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства

Устав на БАДФУ

  • Основни положения и цели, права и задължения на членовете, органи на Асоциацията и др.

Етичен кодекс на БАДФУ

  • Кодекс на добрата практика на членовете на БАДФУ

Управителен съвет

  • Членове на Управителния Съвет на Българска Асоциация на Дилърите на Фискални Устройства

Заявление за членство

  • Онлайн формуляр за заявление за членство

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук