НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ИОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВАВ сила от 01.01.2007 г.Издадена от Министерството на финансите

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук