Устав на БАДФУ - версия от 09.02.2024 г.

Устав на БАДФУ - версия от 09.02.2024 г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ БАДФУ 2016г.

Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ИОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВАВ сила от 01.01.2007 г.Издадена от Министерството на финансите

Годишен Финансов Отчет БАДФУ 2014 година

Счетоводен баланс на СДРУЖЕНИЕ БАДФУ

Отчет на приходите и разходите на БАДФУ към 31.12.2014

Актуален списък с моделите фискални устройства одобрени по Наредба H-18

Обновен списък 04.-8.2014 година

Годишен Финансов Отчет БАДФУ 2013 година

Счетоводен баланс на СДРУЖЕНИЕ БАДФУ

Отчет на приходите и разходите на БАДФУ към 31.12.2013

Актуален списък с моделите фискални устройства одобрени по Наредба H-18

Обновен списък с моделите ФУ

Годишен Финансов Отчет БАДФУ 2012 година

Счетоводен баланс на СДРУЖЕНИЕ БАДФУ

Отчет на приходите и разходите на БАДФУ към 31.12.2012

Актуализирани версии на XML схемите за валидиране на съобщения от НАП

От 04.01.2012 г. командата FDINFO, когато е изпратена от система тип ЕСФП 31 връща и конфигурацията на резервоарите и колонките. За целта са променени XML схемите, с които се влидират съобщенията. Може да се изтеглят от прикрепения файл.

Абонирайте се за нашия Бюлетин

Добавете вашия e-mail тук